Kan vi redde miljøet med teknologi?

DATE: 8th juni 2021

AUTHOR: nicklas

Det er vist gået op for de fleste, at mennesket kæmper med et problem: Vi har været med til at skabe de forandringer i klimaet, der allerede nu begynder at give problemer: Vi får det varmere, der bliver flere ørkenområder, og vi får kraftigere storme og i det hele taget voldsommere vejr. I kraft af, at temperaturen i verden langsomt stiger, vil også havet stige, når isen ved polerne smelter – og derfor vil vi få problemer med at bo mange af de steder, hvor de største byer i dag ligger, nemlig ved kysterne.

De fleste er også enige om, at mennesket skal gøre en indsats for at forsøge at dæmpe disse klimaforandringer, der vil ændre vilkårene for livet på jorden for både os, dyrene og planterne. Nogle taler for at løse klimaproblemerne ved hjælp af teknologi, men kan dette reelt lade sig gøre? Eller skal vi nedsætte vores forbrug så drastisk, at vi kan reducere udledningerne af drivhusgasser, der forårsager forandringer i klimaet – eller hvad skal vi?

Selv om vi måske ikke kan løse alle klimaproblemer ved hjælp af teknologiske løsninger, så er der ingen tvivl om, at teknikken skal hjælpe os. En af metoderne er af få produceret meget mere grøn strøm, for eksempel ved hjælp af sol og vind, og så bruge denne strøm til at drive processer, som ellers er blevet drevet ved hjælp af fossile brændstoffer som olie og kul. En af vejene kan være flere elbiler i stedet for benzin- eller dieselbiler, en anden kan være flere varmepumper til opvarmning af huse i stedet for oliefyr, og en tredje kan være at opsamle CO2 fra forbrændingsprocesser og for eksempel lede den ned i lommer i havbunden, hvor den så kan lagres uden at blive udledt til atmosfæren.

Løsninger baseret på brint vil sikkert også blive en stor del af den fremtidige teknologi, der kan hjælpe os med at reducere menneskets påvirkning af klimaet.


Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.

blogostrap